Жилищни сгради

Жилищна сграда, с. Белащица

Жилищна сграда, с. Дедево

Жилищна сграда, с. Гълъбово

Жилищна сграда, с. Белащица