Обществени сгради

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС с. Ягодово

РЕСТОРАНТ С ДВЕ ЗАЛИ на кота +0,00м. и кота +8,00м., САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ на кота +4,50м. и РИТУАЛНА ЗАЛА на кота +11,50м. с. Крумово

Авариен ремонт на покрива на основната сграда на ОУ “Васил Левски“ – гр. Пловдив