Проектиране

Изготвянето на проектна документация за даден строеж е свързано с интелектуалното участие на специалисти по следните специалности:

• Архитектура;

• Конструкции;

• Електроинсталации;

• ВиК;

• ОВК и енергийна ефективност;

• Геодезия;

• Геология;

• Други – в зависимост от спецификата на проектирания обект


Екипът от налични специалисти, в упоменатите сфери на строителното проектиране, е с богат опит в разработването на проектни решения относно:

• Жилищно строителство;

• Хотели и други обществени сгради;

• Инфраструктурни обекти;

• Промишлени сгради и съоръжения;

• Усилване, укрепване и промяна на предназначението на съществуващи сгради