За нас

Фирма „Джей Ви Ки Консулт“ ООД е основана през 2011г. с дейност за упражняване на строителен надзор, проектантска и консултантска дейност. През 2014г дружество е лицензирано с Удостоверение № РК-0080 от 06.01.2014г., съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда на издаване на удостоверение за списване в регистъра на консултантите за оценяване на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Фирмата притежава сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008, издаден от сертифициращия орган на “СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД за одит и сертификация и контролни одити. Фирмата може да прилага система за управление в областта на "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти" и "Консултант строителен надзор".

“Джей Ви Ки Консулт“ ООД разполага с квалифициран екип от специалисти, доказали в дългогодишната си практика своя професионализъм - архитекти, конструктори, ВиК инженери, електроинженери, геодезисти, инженери пътно строителство, технолози, геолози и др. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбират хората, които да осъществят успешното му реализиране.